Yasal Uyarı

Tanımlar ve Koşullar

Bu Web Sitesine girmeden veya bu Web Sitesindeki bilgileri kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki tanım ve koşulları okuyup kabul etmeniz gerekir. Bu Web sitesine girmeniz veya bu Web Sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki tanım ve koşulları kabul ettiğiniz ve bu Web Sitesini veya bu Web Sitesindeki herhangi bir malzeme, bilgi, fikir veya öneriyi kullanmanızdan kaynaklanacak Intervet Veteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketi Verteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketie, şubeleri, iştirakleri ve çalışanları aleyhindeki herhangi bir ve bütün suçlama haklarınızdan vazgeçtiğiniz anlamına gelir.

Bu kayıt ve şartlar ek olarak aşağıdaki maddelerden oluşur:

Bilgilendirme ve Feragat

Bu Web Sitesi veya bu Web Sitesindeki Intervet Veteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketi Verteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketie, şubeleri, iştirakleri, ürünleri ve servisleri ile ilgili veya hakkındaki bilgiler, resimler, logolar ve ikonlar olduğu gibi ve elde olan şekilde, ima edilmiş ya da söylenmiş herhangi bir garanti veya temsil olmaksızın, işaret edilmiş ticari kanunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, özel bir amaca hizmet veya bir anlaşmayı bozmaya yönelik olmadan sağlanmıştır.Bu Web Sitesindeki bilgiler Intervet Veteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketi Verteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketie ve onun ürünleri ve servisleri hakkında bilgi vermek amacıyla iyi niyetle hazırlanmasına karşın, bu Web Sitesine erişim veya kullanımdan veya bu Web Sitesindeki malzeme, bilgi, fikri veya önerilerin kullanımından kaynaklanan herhangi, bunlarla  sınırlı olmadan ve bunları içeren, direk, dolaylı, özel, kaza sonucu veya bir başka nedenden kaynaklanabilecek zararlardan Intervet Veteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketi Verteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketie, şubeleri, bağlı olduğu şirketler, iştirakleri ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Intervet Veteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketi Verteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketie herhangi bir uyarıda bulunmaksızın Tanım ve Koşullar üzerinde, bu Web Sitesi üzerinde ve bu Web Sitesi içerisindeki bilgi, isimler, resimler, logolar ve ikonlar üzerinde ayarlamalar, güncellemeler ve/veya değişiklikler yapabilir.

Bu Web Sitesi Intervet Veteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketi Verteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketie’in kontrolü altında olmayan başka web sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Intervet Veteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketi Verteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketie bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Bu Web Sitesindeki herhangi bir bilgiyi kısmen veya bütün olarak değiştirmemeyi ve düzeltmemeyi, herhangi bir bilgi eklememeyi kabul ediyorsunuz.

Finansal Veri

Bu sitede bulunabilecek yıllık raporlar ve finansal hesap özetleri gibi finansal verilerin sadece kağıt üzerinde yazılı olan versiyonları gerçek kabul edilir.

Ürün Bilgisi

Bu Web Sitesi Avrupa sicil kayıtlarında bulunan veterinerlikle ilgili farmasöktik ve biyolojik ürünler hakkında bilgi içerir. Bu site ülkenizde bulunmayan veya başka bir ticari marka adı altında pazarlanan ürünler hakkında bilgi içerebilir. Ek olarak, herhangi bir ürün için güvenlik ve verimlilik bilgileri ve kullanım süreleri bölgenizin şartlarına göre değişik olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen veterinerinize danışınız.
Intervet Veteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketi Verteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketie bu Web Sitesindeki ürün veri sayfalarını zaman zaman değiştirebilir ve çıktı olarak alınmış eski veri sayfalarının kullanımından kaynaklanacak herhangi bir şeyle ilgili sorumluluk kabul etmez.

Fikri Mülkiyet

Bu Web Sitesinde gösterilen, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, bütün makaleler, yazılar, fotoğraflar, örnekler ve diğer grafiksel malzemeler ve isimler, logolar, ticari markalar ve servis markaları, Intervet Veteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketi Verteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketie veya onun şubeleri, iştirakleri veya lisans firmalarının malıdır ve ticari marka, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunmaktadırlar. Bu Web Sitesinde adı geçen diğer ürünler ve şirketler sahiplerinin ticari markaları olabilir. Bu ve benzeri malzemeyi ve parçalarını yeniden üretmeniz, yollamanız, dağıtmanız, bozmanız, satmanız, yayınlamanız ya da dolaştırmanız yasaktır:

a. Bu Web Sitesindeki malzemeleri kendi ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanımınız için indirebilir veya yazdırabilirsiniz; ya da
b. Bu Web Sitesindeki malzemeleri herhangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara onların kişisel bilgilendirilmeleri için, içeriğin Intervet Veteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketi Verteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketie tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla, gönderebilirsiniz.

Burada bulunan hiçbir şey, Intervet Veteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketi Verteriner Ilaclari Pazarlama ve Ticaret Ltd. Sirketie’e ya da üçüncü şahıslara ait herhangi bir patent veya ticari marka altındaki herhangi bir lisans veya hak, ima, doktrin veya herhangi başka birşey ile tartışmaya açık olarak yorumlanamaz.

Ayrıca yukarıda da açık şekilde ifade edildiği gibi burada bulunan hiçbir şey, herhangi bir lisans veya haktan herhangi bir telif hakkı veya belirtilen bilgi, veri, ürünler ve servislerle ilişkili diğer fikri mülkiyet haklarına kadar, tartışmaya açık olarak yorumlanamaz.

Uygulanabilir Hukuk ve Yargı Hakkı

Bu kayıt ve şartlar Hollanda hukukuna göre yorumlanır, yönetilir ve uygulanır. Buradan kaynaklanan herhangi bir ve bütün anlaşmazlıklar Hollanda yetkili mahkemelerine gönderilir ve bu mahkemelerce karara bağlanır.